Biuro Rachunkowo-Księgowe
Janusz Mazur
Strona Główna
Oferta
Cennik
Kontakt
OFERTA

Pełna obsługa firm i osób fizycznych

 • księgi rachunkowe
 • kpir
 • ryczałt
 • karta podatkowa
 • VAT
 • PITy roczne: krajowe i zagraniczne
 • wykonanie analiz i ekspertyz
 • sporządzanie biznes planu
 • deklaracje ZUS
 • VZM-1 (zwrot VATu za materiały budowlane)
 • kadry
 • płace

PIERWSZY MIESIĄC GRATIS

Możliwość obsługi przez internet

Możliwość dojazdu do Klienta

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERTY
 1. Prowadzenie odpowiednich ksiąg, rejestrów i ewidencji podatkowych (księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, rejestry sprzedaży i zakupów VAT, ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia i inne ewidencje wymagane przepisami prawa)
 2. Prowadzenie dokumentów pracowniczych:
  • przygotowanie umów o pracę
  • przygotowanie regulaminów pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • prowadzenie kart urlopowych
  • ewidencja czasu pracy pracowników
  • przygotowanie deklaracji i zgłoszeń do ZUS-u
  • pełna obsługa umów zlecenie i o dzieło
  • przygotowanie listy płac
  • prowadzenie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
 3. Sporządzanie zeznań podatkowych krajowych i zagranicznych
 4. Rejestracja podmiotów gospodarczych w U.S. i ZUS, a także aktualizacja informacji o firmie
 5. Sporządzanie biznes planu
 6. Wykonanie analiz i ekspertyz
 7. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 8. Sporządzanie i dostarczenie deklaracji do U.S.
 9. Pomoc w wypełnianiu wszelakich dokumentów urzędowych
 10. Sporządzanie deklaracji VZM-1 (zwrot VATu za materiały budowlane)
 11. Porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 12. Inne czynności w zależności od potrzeb klienta


Oferta Biura Rachunkowego w Częstochowie